Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 9 december 2021

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdag den 9 december klockan 18:30.

KF – Kallesle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information från revisorerna
 5. Utvärdering – Intern klimatkompensation
 6. Förlängd amorteringsfrihet – Skidklubben Hylte
 7. Unnaryds sporthall – Renovering av tak
 8. VA-taxa 2022
 9. Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & förtryck
 10. Svar på motion – Förskola på obekväm arbetstid
 11. Inkomna interpellationer
 12. Inkomna motioner
 13. Avsägelser
 14. Fyllnadsval
 15. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Vid sammanträdet kommer det vara prisutdelning av miljöpris, kulturpris och ungdomsledarpris. Prisutdelning sker cirka klockan 19:30.

Sammanträdet kommer att webbsändas via hylte.se/webbsändning.

Micael Arnström
Ordförande

Gabriel Petersson Sundius
Sekreterare

Kontakt