Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 28 januari 2021

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i lokalen Opalen i Forum, Hyltebruk torsdagen den 28 januari kl. 18:30.

Kallelse - KF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information från revisorerna
 5. Demokratiberedning inför ny mandatperiod
 6. Ansökan om lån eller borgen till Unnaryds GoiF
 7. Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 8. Svar på motion till Hylte kommunfullmäktige angående att utöka befintlig skolgård på Rydöbruks skola, samt utöka befintlig parkering
 9. Val av huvudmän till Södra Hestra Sparbank
 10. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggnadsteknisk undersökning av Forum
 11. Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande fontän i Gästabudsparken i Torup
 12. Inkomna motioner
 13. Avsägelser
 14. Fyllnadsval
 15. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Sammanträdet kan följas via webbsändning på kommunens webbplats hylte.se/webbsändning

Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt