Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 22 juni 2021

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk, tisdagen den 22 juni kl. 18.30.

Kallelse – KF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information från revisorerna
 5. Årsredovisning 2020 och revisionsberättelser Samordningsförbundet i Halland
 6. Justering av ram 2021 från barn- och ungdomsnämnden till kultur och folkhälsonämnden
 7. Val av nämndeman till Halmstads tingsrätt
 8. Landeryds skola om- eller nybyggnad
 9. Svar på motion Hylla mästarna
 10. Svar på motion angående huskurage
 11. Svar på motion angående direktupphandlingsdatabas för Hyltes företagare
 12. Svar på motion angående tillgängliga badplatser
 13. Svar på motion angående införande av medborgarförslag
 14. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om personalutskottet och tillväxtutskottet
 15. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommundelsråd
 16. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om moskén i Hyltebruk
 17. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Kråkbergsskolan
 18. Inkomna interpellationer
 19. Inkomna motioner
 20. Avsägelser
 21. Fyllnadsval
 22. Övriga ärenden

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträde. Med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Sammanträdet kan följas via webbsändning på kommunens webbplats hylte.se/webbsändning

Micael Arnström
Ordförande

Alice Risenfors
Sekreterare

Kontakt