Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 16 september 2021

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk, torsdag den 16 september kl. 18.30.

KF – kallelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information från revisorerna
 5. Revidering internkontroll
 6. Valkretsar inför valen 2022
 7. Valdistrikt inför valen 2022
 8. Omlastningsyta Borabo – slutredovisning
 9. Svar på motion – Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens webbplats
 10. Svar på motion – Konkurrensutsättning av parkskötsel
 11. Svar på motion – Förbud av användning av kött från djur som slaktats genom skäktning inom kommunala verksamheter
 12. Svar på motion – Införande av logoped
 13. Svar på motion – Uttalande återvändande IS-terrorister
 14. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande investeringsmedel Unnaryds skola
 15. Inkomna interpellationer
 16. Inkomna motioner
 17. Avsägelser
 18. Fyllnadsval
 19. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymtom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Sammanträdet kommer att webbsändas via hylte.se/webbsändning.

Micael Arnström
Ordförande

Gabriel Petersson Sundius
Sekreterare

Kontakt