Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 15 mars

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 15 mars kl. 18.30.

 

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information revisorerna
 4. Meddelanden
 5. Arvode för röstmottagare och ordförande och vice ordförande i valdistrikt
 6. Fördelning av fastställt löneutrymme
 7. Köp av fastighet i Hyltebruk - återremiss
 8. Skärshults camping
 9. Begäran om tillstyrkande av byggnation korttidsboende LSS
 10. Svar på interpellation- säkerhet lekplatser
 11. Svar på interpellation - friyta skola/förskola
 12. Svar på interpellation - frågor om SFI
 13. Svar på interpellation - Följer Hylte kommun gällande lagar vad gäller LSS
 14. Inkomna motioner
 15. Huvudman till Falkenberg sparbank
 16. Avsägelser
 17. Fyllnadsval
 18. Nya ärenden
 19. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i kontaktcenter.


Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Micael Arnström                                  Susanne Ohlsson
Ordförande                                          KommunsekreterareKontakt