Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Just nu är det stor risk att få covid-19

Påsken står för dörren och antalet nya fall av covid-19 i länet fortsätter att öka. Enligt senaste veckostatistiken från Folkhälsomyndigheten var Halland den regionen med flest smittade per 100 000 invånare. Även antalet nya fall i Hylte kommun den senaste veckan är det högsta hittills. Bokningen av vaccination återupptas på måndag. Nu gäller det att hålla i och hålla ut!

Halland har i jämförelse med andra län en hög smittspridning. Den senaste veckan rapporterades 2160 nya fall i länet, varav 113 nya fall i Hylte kommun. Det är den högsta siffran i kommunen under pandemin. Främst är det personer i arbetsför ålder som drabbas och just arbetsplatser är en stor källa för smittspridning. Region Halland har utökat antalet tider för provtagningen och har även ställt om verksamheten för att möta behovet av fler sjukhusplatser, vilket också påverkar den ordinarie verksamheten. Även bemanningen inom vården är ansträngd. Inom Hylte kommuns verksamheter är smittspridningen inom omsorgens verksamhet fortsatt låg, däremot har den ökat inom förskola och skola.
– Vi fortsätter att arbeta nära verksamheterna för att dels informera berörda om ökad risk för smitta, dels för att göra bedömningar om ytterligare åtgärder. Vi ser en stor förståelse och känner ett gott stöd från vårdnadshavare, deltagare, medarbetare och andra berörda i arbetet med att begränsa smittspridningen, den är vi väldigt tacksamma för, säger Therése Reuter, stabschef.

Stor risk för smitta - provtagning även utan symptom

Just nu är det stor risk att få covid-19 i länet. Inför det kommande påskfirandet ombeds allmänheten att följa rekommendationer om avstånd, munskydd om nära kontakt inte kan undvikas och provtagning. I veckan gick Smittskydd Halland ut med uppmaningen om att även den som varit i nära kontakt med en person som har bekräftats med covid-19 ska provta sig, detta oavsett om den som varit i kontakt med en smittad person har fått några symptom eller inte. Med nära kontakt menar man närmare än två meter under 15 minuter. Rutinen om provtagning utan symptom gäller om du är 16 år eller äldre.

Bokningen av vaccination återupptas

Region Halland meddelar att bokningen för vaccination mot covid-19 kommer att öppna på måndag i nästa vecka. För att göra det lättare att komma fram när många bokar samtidigt öppnar bokningen stegvis:

  • Från måndag 29 mars är det möjligt för de som är födda 1942 eller tidigare att boka tid för vaccination mot covid-19
  • På torsdag 1 april kan sedan de som är födda 1944 och tidigare börja boka.
  • För födda mellan 1945-1951 återkommer regionen med startdatum för bokningen.


Folkhälsomyndigheten har beslutet att användningen av Astra Zenecas vaccin nu återupptas för personer som är 65 år och äldre, det vill säga födda 1956 och tidigare. För personer yngre än 65 år väljer man även fortsättningsvis att pausa vaccinationen med Astra Zenecas vaccin, det gäller även för de personer som är yngre än 65 år och som fått en första dos med Astra Zenecas vaccin. Enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har de sällsynta biverkningarna inte setts hos personer som är 65 år och äldre och därför bedöms risken för denna typ av reaktioner vara mycket låg i den åldersgruppen. EMA fortsätter att utreda det

Fler tider för vaccination

Beslutet att återuppta vaccinationen med Astra Zenecas vaccin för personer över 65 år innebär att det nu finns mer vaccin att tillgå och att fler tider kan läggas ut för bokning. Vaccinationstakten i länet kan på så vis öka för de äldre som löper störst risk för allvarlig sjukdom och för övriga aktuella grupper i fas två.

Information om hur bokningen går till kommuniceras på Region Hallands webbsida, och på 1177.se/halland. Du hittar länkarna längst ned på denna sida.

Inför påsken

Även i år måste påskhelgen och påsklovsfirandet se lite annorlunda ut. Risken för att få covid-19, och att sprida smittan vidare, ökar ju fler personer du träffar. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation bör du därför helst bara umgås i en mindre krets så att antalet nära kontakter minskas så mycket som möjligt. Med en mindre krets menas ett fåtal personer, men det går inte att säga en exakt siffra. Vilka och hur många som ingår i kretsen kan variera utifrån varje individs livssituation. Undvik att ingå i flera olika grupper. Det är också viktigt att vara observant på sjukdomssymtom och vara beredd på att ställa in möten med andra människor. Umgås utomhus om det går, och håll så stort avstånd som möjligt till varandra.

Värna om de sköraste

Äldre och personer som tillhör en riskgrupp löper högre risk att bli allvarligt sjuka. Det är därför viktigt att såväl personer i riskgrupperna som personer i deras omgivning ser till att mötas på ett säkert sätt. Även här gäller det att begränsa antalet kontakter, hålla avstånd, följa riktlinjerna för hygien och se till att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffa andra. Kontrollera med verksamheten eller din kommun vilka riktlinjer som gäller innan du besöker särskilda boenden för äldre.

Om du ska resa

Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. Transporten i sig bidrar inte till smittspridning, men det finns en risk vid möten under resans gång och på resmålet. Det är bra att välja ett färdmedel där det går att boka plats, till exempel tåg. Res inte om du har symtom. Om du utvecklar symtom på covid-19 på resmålet bör du testa dig och stanna inomhus så avskilt du kan eller ta dig hem på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning.

Om du har haft covid-19 är det troligt att du har mindre risk att bli smittad och att smitta andra under en tid efter du haft infektionen. Trots detta är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning.

Bokning av vaccination 1177 Länk till annan webbplats.

Information om vaccination - Region Halland Länk till annan webbplats.

Kontakt