Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hylte kommun har genomfört en stor amortering

Pressmeddelande 2017-02-22

För ett par veckor sedan presenterade Hylte kommun det preliminära bokslutet för 2016. Resultatet för föregående år blev det största i kommunens historia, +54,5 miljoner kronor. Soliditeten ökar med 6,7% till 34,2%. Likviditeten var vid årsskiftet ungefär 100 miljoner kronor.

Som ett resultat av den goda ekonomin genomfördes förra veckan en stor amortering av ett lån i Kommuninvest på 26,5 miljoner kronor. Hylte kommuns skuld är efter avbetalningen nere på 264 miljoner. Med den amortering som genomfördes för ett drygt år sedan (december 2015) har kommunens skulder minskat med totalt 47,7 miljoner under innevarande mandatperiod.

– Vi fortsätter vår strategi med att minska kommunens skulder. Detta gör vi samtidigt som investeringstaketen är hög och samtliga investeringar betalas med egna medel. Därmed minskar vi kommunens känslighet för ränteuppgångar, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).

Kontakt