Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Hylte kommun går plus 54 miljoner

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S)

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S), Hylte kommun

Hylte kommun redovisar ett starkt och positivt resultat i sitt bokslut för år 2016. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) berättar under en livesänd presskonferens via Facebook om ett plus på 54,7 miljoner kronor och flera stora investeringar.

Hylte kommun redovisar ett positivt resultat för 12:e året i rad. I år är resultatet markant högre än föregående år med de 48 miljoner kronor inräknade som kommunen fick från riksdagen för att möta påfrestningarna ute i verksamheterna på grund av flyktingsituationen i världen.
- Riksdagen beslutade om 10 miljarder till Sveriges kommuner. Av dem tillföll 48 miljoner Hylte kommun. Vi fattade beslut i kommunfullmäktige att dessa skulle användas brett och komma alla till del varför vi tog fram ett åtgärdspaket med satsningar inom skola och förskola, arbetsmarknad och föreningsliv.

Även utan det statliga anslaget redovisar kommunen ett positivt resultat.
- Om vi räknar bort statsbidrag så lade vi en budget på 11,8 miljoner kronor. Resultatet blev 12.4 miljoner kronor. Det är 600 000 kronor bättre än budgeterat. Nämnderna har gjort ett väldigt bra jobb med att hämta in kostnader och visar ett gemensamt överskott om 4,9 miljoner kronor.

Positiv befolkningsutveckling
Ronny Löfquist berättar att befolkningsutvecklingen i kommunen är positiv. Under de senaste tre åren har invånarantalet ökat med totalt 1000 personer. Tillväxten är fortsatt god med både positiv inflyttning, födelsetal och invandring. Varje invånare som är skriven i kommunen den första november året innan beräkningen görs ger ökade skatteintäkter och statliga bidrag.
- Det svåra i det här arbetet är att spå framtiden. Kommer vi att öka ytterligare 10 % fram till år 2020 eller kommer vi att krympa igen. Det är osäkert vilket gör att vi i vissa investeringar inom exempelvis skolan väljer att jobba med moduler istället för att bygga nytt.

Arbetslösheten är fortsatt hög även om antalet personer som gått från arbetslöshet till jobb har ökat från 400 personer år 2015 till 530 personer år 2016. Kostnaden för försörjningsstöd sjunker.
- Ja, det är dags att slå ihjäl myten om att vi skulle ha högre kostnader. Det har vi inte. Jämfört med 2015 har kostnaden för försörjningsstöd sjunkit med 600 000 kronor. Fler människor är i egen försörjning.

Mer investeringar på gång
Under 2016 och fram till 2018 väntar också stora investeringar, framförallt inom skolans värld. Förra våren byggdes Sörgårdens förskola för 10 miljoner, bygget av nya låg- och mellanstadieskolan vid Örnaskolan är igång med en totalkostnad om cirka 43 miljoner kronor. Under 2017-2018 planeras även en renovering och ombyggnad av Unnaryds och Kinnareds förskola och skola. Ett nytt kompetenscentrum för vuxenutbildning är också på gång. Ronny Löfquist (S) ser med tillförsikt på framtiden.
- Vi har ett tungt investeringsår under 2017, men vi kommer att göra det från egna medel. Vi kommer inte att låna pengar.
- Så summa sumarum har vi ett väldigt, väldigt bra bokslut och vi har haft ett fantastiskt, utvecklande år. Blickar vi ett par år framåt så är bilden av Hylte väldigt ljus.

Se videoklippet från livesändningen på Facebook Länk till annan webbplats.

Läs mer i vår Bokslutskommuniké 201 Pdf, 193.3 kB.6

Kontakt