Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2019-09-16

Hylte kommun delar ut priser – välkommen att föreslå kandidater

Förening eller enskild kan föreslå kandidater till:

Kulturpris
Kulturpris delas årligen ut för förtjänstfullt arbete inom kulturellt eller humanitärt område.

Miljöpris
Miljöpris delas årligen ut till förtjänstfullt arbete inom miljöområdet i Hylte kommun.

Ungdomsledarpris
Ungdomsledarpriset delas årligen ut till ungdomsledare i en förening som finns med i Hylte kommuns föreningsregister och som bedriver ungdomsverksamhet i Hylte kommun.

För övriga kriterier, se www.hylte.se/kulturfritidöppnas i nytt fönster under menyn Fritid och förening, ungdomsledarpris. Förslagen ska innehålla en motivering till varför

Kandidaten bör få priset. Förslag till miljöpristagare lämnas till samhällsbyggnadsnämnden och förslag till kulturpristagare och ungdomsledarpris lämnas till arbets- och näringslivsnämnden, samtliga senast den 30 september 2019.
Ange tydligt vilken nämnd och vilket pris det gäller.

Förslagen lämnas eller skickas till:
Hylte kommun
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk
kommunen@hylte.se

Kontakt