Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad

Hylte bästa näringslivskommun i Halland

SYNA har utsett Hylte till årets näringslivskommun 2022

I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Hylte i Halland. Dessutom i tuffast tänkbara konkurrens. På andra och tredje plats återfinns Laholm och Varberg.

Bästa Tillväxt, som premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet, är ett av Sveriges mest prestigefulla priser. Det delas sedan 2007 årligen ut av kreditupplysningsföretaget Syna i Malmö.

– Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar, berättar Karl Stjerna, VD på Syna.

På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

– Bästa Tillväxt bygger följaktligen på konkreta fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Hylte toppar i Halland är extra roligt eftersom det visar att en liten kommun med lång industritradition står sig gott i konkurrensen, fortsätter han.

– Trots att många företag haft det kämpigt i spåren av Coronapandemin, oro i vår omvärld och en tilltagande lågkonjunktur pekar Bästa Tillväxt på att det finns många livskraftiga företag och kommuner, men också på att det finns en betydande framtidstro och tillväxtpotential inom stora delar av näringslivet, inte minst bland många småföretagare, som utgör ryggraden i svenskt näringsliv.

– Bästa Tillväxt understryker att man med hårt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring. Vi menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar på just detta, understryker Karl Stjerna.

Camilla Johansson, Näringslivsansvarig i Hylte sedan 2019, gläds tillsammans med kommunens företagare över utmärkelsen Bästa Tillväxt i Halland, en utmärkelse som man också fått tre gånger tidigare, senast 2019.

– Vi är en kommun med starkt entreprenörskap och traditionen att vara sin egen går långt tillbaka i tiden, förklarar Camilla Johansson. Det återspeglas också i att näringslivet i Hylte består av många mindre företag, men också i ett starkt nyföretagande.

– Här finns en påtaglig framtidstro och en förmåga att hellre se möjligheter än svårigheter. Om problem ändå uppstår så ska de lösas.

Parallellt med de många små och medelstora industriföretagen finns också ett par, tre större industrier som också spelar en viktig roll för kommunens utveckling. Vid sidan av tillverkning är företag verksamma inom byggsektorn och jord- och skogsbruk andra viktiga näringsgrenar.

Under senare år har även besöksnäringen fått ett rejält uppsving i kommunen.

Inför framtiden är Camilla Johansson optimistisk. De signaler hon får från näringslivet är positiva trots oroliga tider med höjda räntekostnader och ökade energikostnader.

– Vi får kontinuerligt förfrågningar från företag som vill etablera sig här samtidigt som det bland befintliga företag finns tankar om expansion.

– Om jag skulle önska mig något för framtiden så är det att Hylte skulle kunna utvecklas till något av en hubb inom innovation med inriktning på hållbarhet, att vi skulle kunna skapa ett testcenter. Det skulle ge många spännande arbetstillfällen, men också öka intresset för fler företag att komma till Hylte, avslutar Camilla Johansson.

Näringslivsdag 26 januari på Forum Hyltebruk

Den 26 januari bjuder Hylte näringsliv in till Hylte kommuns första näringslivsdag någonsin – för framåtanda och gemenskap! Vi har bokat upp tre föreläsare som kommer prata om vad som får människor att stanna på vissa platser till hur du bemöter en komplex och föränderlig värld och hur du gör det omöjliga möjligt. Genom dagen kommer Håcan Nilsson vägleda oss i både humor och allvar.

Näringslivsdagen är helt kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och Hyltebakelsen. Se programmet och anmäl dig här: https://hylte.se/naringslivsdag2023 Länk till annan webbplats.

Näringslivsdagen anordnas av Hylte kommun i samarbete med Södra Hestra Sparbank, Länsförsäkringar Halland, Region Halland och TEK kompetens.

Kontakt