Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Granskning, Sjögård 1:34 m.fl. (Torup centrum)

Plankarta

Plankarta

Granskning för detaljplan för Sjögård 1:34 m.fl. (Torup centrum) i Torup pågår under tiden

26 maj – 12 juni 2016

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret, på kommunens anslagstavla i kommunhusets entré under kontorstid. De finns också på kommunens hemsida och har skickats ut till berörda sakägare.  


Kontakt