Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Granskning av detaljplan för Västra Hylte 3:13 m.fl (Hyltebruk)

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Västra Hylte 3:13 m.fl. i Hyltebruk tätort, Hylte kommun.

Granskningstid om planförslaget för Västra Hylte 3:13 pågår mellan 25 oktober 2021 – 15 november 2021.

Eventuella synpunkter på detaljplan ska lämnas skriftligen. Tänk på att uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress tydligt.

Skrivelsen ska vara inlämnad till Samhällsbyggnadskontoret senast den 15 november 2021.

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Det går även bra att mejla in synpunkter via e-post: sbk@hylte.se.

Mer information om syftet med detaljplanen, planhandlingar, plankarta samt planbeskrivning finns att tillgå på Hylte kommuns webbplats hylte.se under sidan pågående detaljplaner Länk till annan webbplats. (Bygga, bo och miljö > samhällsplanering > pågående detaljplaner) och via länken nedan:

Kontakt