Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Förhöjda vattennivåer i Nissan den 9 juni

Under fredagen den 9 juni kommer det vara förhöjda vattennivåer i Nissan. Detta gör att gångstråket längs Nissan i Hyltebruk kommer vara stängt under fredagen.

Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer Statkraft att genomföra en provtappning genom dammluckorna i Hyltebruk fredagen den 9 juni. Provet inleds cirka kl. 9.30 och avslutas kl. 16.00. Vattenflödet i Nissan nedströms Hyltebruk kommer periodvis att öka. Var försiktig om du vistas vid eller på Nissan nedströms i Hyltebruk eller vid kraftstationen i Nissaström under den aktuella tiden. I samhället i Hyltebruk kan ytan öka i och med ökad vattenföring.

Gång och cykelvägen utmed Nissan i Hyltebruk kommer att vara avstängd under denna tid.

Har du frågor och funderingar om provtappningen? Då går det bra att kontakta Martin Hansson, provtappningsledare vid Statkraft på telefonnummer: 0767-71 76 05.

Kontakt