Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

De lokala råden föreslås fortsätta att gälla fram till 13 december

De halländska kommunerna vill gemensamt förlänga de lokala råden som infördes för tre veckor sedan så att de ska fortsätta att gälla fram till och med den 13 december. Även om smittspridningen dämpas något är spridningen av covid-19 i samhället fortsatt stor.

I syfte att bromsa smittspridningen av covid-19 beslöt Folkhälsomyndigheten i början av november om lokala råd för Halland. Kommunala mötesplatser och anläggningar, både inomhus och utomhus, stängdes i tre veckor för att minska antalet platser där människor möts. Imorgon är de tre veckorna till ända, nu föreslår alla halländska kommuner i samverkan med Region Halland och Länsstyrelsen en fortsatt stängning av kommunala badhus, ishallar, muséer, caféer och affärsverksamheter. Man förordar även att de kommunala medarbetare som har möjlighet fortsätter att arbeta hemifrån.

– De uppoffringar vi gör nu kan på sikt begränsa allvarliga konsekvenser för såväl den enskilda som för samhället och för sjukvården. Vi behöver alla fortsätta att ta eget ansvar i vardagen och även arbeta gemensamt i länet för att lyckas bromsa pandemin, säger Emma Gröndahl, kommunchef.

Fortsatt stängda verksamheter – skolorna håller öppet

I Hylte kommun fortsätter de verksamheter som stängdes i november att hålla stängt (se länk nedan). Fritidsgården arbetar med att nå ut mer digitalt och man ser över möjligheter till fler utomhus aktiviteter eller riktade insatser. Skolorna fortsätter att hålla öppet som tidigare. Skolledningarna i länet har dock fattat ett gemensamt beslut om att utöka möjligheterna till fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolor och vuxenutbildning. Tobias Stenekull, chef för gymnasieskolan och vuxenutbildning i Hylte kommun, berättar att man följer läget utifrån en trestegstrappa med målet att i första hand driva undervisningen oförändrat alternativt delvis på distans eller som en sista åtgärd helt på distans.
– Vi får försöka anpassa vår undervisning efter läget i respektive kommun. För vår del fortsätter vi att bedriva undervisningen som tidigare. Vi började redan i höstas att strömma delar av vår undervisning över nätet för att ge den som behöver möjlighet att stanna hemma men ändå kunna ta del av undervisningen. Nu har vi beslutat att alla lektioner ska strömmas direkt, det vill säga göras tillgängliga digitalt.

Gymnasieskolorna i Halmstad går delvis över till distansundervisning

Med anledning av regeringens beslut om att utöka möjligheterna till fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolor har Halmstads kommunala gymnasieskola fattat beslutet att från och med måndag den 23 november fram till jullovet införa delvis fjärr- och distansundervisning för att minska trängseln på gymnasieskolorna Kattegatt, Sannarp och Sture. Samtliga elever informeras av respektive skola.

Här hittar du mer information om de lokala råden och hur de påverkar Hylte kommuns verksamheter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt