Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2020-03-10

Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation

Samhällsbyggnadskontoret har fått in ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheterna:

Älmö 1:1, Ramnås 1:4, Tågabo 1:7, Sjöbol 1:25, Sjöbol 1:35

Åtgärderna ska utföras i områden som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du som anser dig berörd av åtgärden har möjlighet att senast 2020-03-26 komma med skriftliga synpunkter till:

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Eller via e-post: bygglov@hylte.se

Uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress.

Handlingar i ärendet finns att tillgå på Hylte kommuns webbplats under pågående bygglovansökningar och i länkarna nedan:

Bygglovsansökan Älmö 1:1öppnas i nytt fönster

Bygglovsansökan Ramnås 1:4öppnas i nytt fönster

Bygglovsansökan Tågabo 1:7öppnas i nytt fönster

Bygglovsansökan Sjöbol 1:25öppnas i nytt fönster

Bygglovsansökan Sjöbol 1:35öppnas i nytt fönster

Kontakt