Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2019-11-12

Renovering av vattenledning i Nittebo, Hyltebruk

Samhällsbyggnadskontoret i Hylte kommun kommer under vecka 47 påbörja ett renoveringsarbete av en vattenledning i Nittebo, Hyltebruk. Arbetet kommer att inledas måndagen den 18 november och beräknas ta cirka fyra veckor. Den befintliga vattenledningen är från 1958 och renoveringen görs för att trygga drickvattensförsörjningen i området. 

Renoveringsarbetet utförs med relining, vilket innebär att den befintliga vattenledningen, efter rengöring och inspektion, infordras med en ny platsledning. Schaktning (marken förbereds och grävs) behövs i begränsad omfattning vid exempelvis anslutningar av servisledningar.

Anlitade entreprenörer är Svatek AB och Byggbröderna i Falkenberg AB.

Hinder och störningar i trafiken kan uppstå i samband schaktning på Nittebogatan. Begränsad framkomlighet för gående och cyklister kan förekomma längs kanalen och vid Lindekullen.

Provisorisk vattenförsörjning kommer ordnas till berörda hushåll. Arbetet kan medföra tryckförändringar och kortare störningar på vattenförsörjningen. Tänk på att det kan förekomma missfärgningar i samband med att vattnet stängs av och släpps på. Vi råder de boende som i så fall drabbas av missfärgat vatten att spola en stund för att få rent vatten, och att undvika vittvätt innan de sett att vattnet åter är utan missfärgningar.

Kontakt