Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Våld i nära relationer

Lever du eller någon du känner i en familj där våld förekommer? Är du själv är utsatt eller har du en förälder eller syskon eller annan närstående som är utsatt för våld? Då kan du kontakta socialtjänsten i Hylte för att få stöd och hjälp. Socialtjänsten ger också stöd till vuxna som utsätter någon närstående för våld.

Du hittar kompletterande information på följande sidor:

Vad är en nära relation?

Med nära relation menas din partner, före detta partner, förälder, styvförälder eller barn. Vid hedersrelaterat våld kan även fler personer räknas in, till exempel släktingar.

Vad är våld?

Våld betyder mer än att slå eller sparka någon. Det kan även innebära att man kränker, skrämmer eller med uttalade eller outtalade hot bestämmer över någon.

Nedan hittar du olika typer av våld eller handlingar som går att likställa med våld.

Fysiskt våld – Kan till exempel vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.

Sexuellt våld – Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, kan också vara sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till.

Psykiskt våld – Direkta eller indirekta hot, kränkande eller förlöjligande kommentarer. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas som psykisk våld.

Social utsatthet – Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.

Materiellt eller ekonomisk utsatthet – Kan exempelvis handla om att personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs medvetet. Kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser.

Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse. Det kan vara undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig mat.

Hedersrelaterat våld – Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Exempel är flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller som inte får välja sina vänner. Pojkar som måste bevaka sina systrar i skolan, eller unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Det kan också handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt.

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del som går mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem.

Kontakt