Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Psykisk funktionsnedsättning

Med psykisk funktionsnedsättning menas en människa som har allvarliga och långvariga psykiska besvär som medför  funktionshinder. Det kan påverka boende, arbete, sysselsättning  och sociala relationer.

Genom den kommunala socialpsykiatriverksamheten har du möjlighet att ansöka om insatser som boendestöd, dagverksamhet med mera.

Boendestöd

Boendestöd innebär ett stöd för dig som har psykiska funktionsnedsättningar. Du kan få hjälp med:

  • Att klara av och ta hand om den egna bostaden.
  • Att delta i samhällslivet
  • Att kontakta olika myndigheter

Syftet är att du ska få en mer fungerande vardag och att du ska bli mer självständig inom de flesta områden.

Dagverksamhet på Treklövern

Treklövern är en dagverksamhet som vänder sig till dig med psykiska funktionsnedsättningar som inte förvärvsarbetar eller studerar. Dagverksamheten ska ge meningsfull sysselsättning, gemenskap, personligt stöd och en god social samvaro.

Rehabilitering

Varje insats inom socialpsykiatrin handlar om återhämtning och rehabilitering. Kanske har du ett mål du vill uppnå, till exempel att komma tillbaka till arbetslivet, studier eller ett annat boende. På Treklövern finns personal som arbetar med rehabilitering. Tillsammans arbetar du och rehabiliteringspersonalen med mål och delmål genom samtal och vägledning. Rehabiliteringsplanen är din personliga och du bestämmer vem som får ta del av den.

Ansöka om stöd

Du ansöker om insatser hos våra omsorgshandläggare. Handläggaren gör en utredning och fattar beslut utifrån dina behov.

Om du inte är nöjd med beslutet du får, kan våra omsorgshandläggare hjälpa dig att överklaga.

Kontakt