Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Överklagan

Om du är missnöjd med hela eller delar av beslut som fattats kan du överklaga.
Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär. Om du är osäker inför ett överklagande kan du kontakta din omsorgshandläggare.

En överklagan skickas till Omsorgskontoret i Hylte kommun inom 3 veckor från det att du mottog beslutet och överklagan ska innehålla beslutsdatum och handläggarens namn. I överklagan ska du tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du önskar.
 
Glöm inte att underteckna skrivelsen och uppge personnummer, postadress och telefonnummer.
Har du anlitat ett ombud kan denne underteckna skrivelsen. Ombudet ska då skicka in fullmakt i original och uppge namn, adress och telefonnummer.
 
Hur kan en överklagan se ut?
 
Till Omsorgskontoret i  Hylte kommun
314 80 Hyltebruk

Jag Per Persson vill överklaga Omsorgsnämndens beslut i ärende x. Jag anser att beslutet ska ändras till ... eftersom jag anser att ...
 
Per Persson Karlsgatan 1
314 80 Hyltebruk

Tänk på att underteckna din överklagan innan du skickar in den till kommunen.
 

Kontakt