Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Om någon far illa

Socialtjänst vuxna och Socialtjänst barn och ungdom

Socialtjänsten ger råd, stöd, hjälp i utsatta situationer. Det kan exempelvis handla om att se till att personer som blivit utsatta för våld av en närstående erbjuds snabb och professionell hjälp. Om du eller någon närstående befinner sig i en svår situation, tveka inte att ta kontakt.

Sekretess

All personal inom Socialtjänst vuxna och Socialtjänst barn och ungdom har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till någon utomstående. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt sekretesslagen 7 kap. 4 §.

  • Du kan själv lämna samtycke till att sekretessen helt eller delvis efterges.
  • Du har rätt att ta del av det som skrivs om dig i utredningen.

Kontakt