Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Missbruk och beroende

Till socialtjänsten kan man vända sig och få hjälp om man har problem med alkohol, tabletter, spel, narkotika eller är orolig över någon annans alkohol-, spel- eller drogvanor.

Du som söker hjälp för ditt missbruk erbjuds träff inom fem arbetsdagar. Den som vill ha hjälp att välja insats för sitt beroende, kan vända sig till arbetsmarknadsenheten. Där kan socialsekreterare utreda vårdbehov, hänvisa till rätt insats samt följa upp denna.
 
Enheten fattar beslut om insats jml SoL och LVM, exempelvis vård på behandlingshem, vistelse på utrednings- och akutenheten eller särskilda boendeinsatser. Den som är orolig för någons missbruk kan göra en anmälan till enheten.
 
Socialsekreterare som arbetar med detta kan nås genom receptionen på telefon: 0345-182 66.
 
Den som behöver hjälp med akut tillnyktring kan vända sig till Psykiatriska klinikens intagnings- och behandlingsavdelning på Länssjukhuset. De utför även avgiftning.

Vuxna med alkohol-, bland- eller narkotikamissbruk, kan vända sig direkt till en beroendepedagog för att få hjälp i form av stödjande och motiverande samtal. 
 
Även beroendepedagogen nås via receptionen på telefon: 0345-182 66.

Kontakt