Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ensamkommande flyktingbarn

Hylte kommun ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Det är Migrationsverket som anvisar kommunerna att ta hand om ensamkommande barn.

I kommunens mottagande ingår att se till att ungdomen har ett boende som tillgodoser de individuella behoven. Samtidigt ska ungdomarna få trygghet/trygga vuxna, lära sig ett nytt språk, få gå i skola, få hjälp med läxläsning, en aktiv fritid och möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

Det övergripande målet
Det övergripande målet med verksamheten är att se till varje enskild individ och dennes förutsättningar. Att utifrån det tankesättet göra det uppnåeligt för den enskilde ungdomen att nå en så hög grad av integration i det svenska samhället som möjligt. Målet på sikt är att ungdomarna ska klara sig själva i det svenska samhället och försörja sig själv.

God man
För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Kontakt