Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Barn och unga som kommer till Sverige

Vid flyktingmottagande av barn och ungdomar har kommunen ansvar för barnomsorg, förskola, skola och andra insatser för barn och unga.
I Hylte kommun har barnantalet inom förskola och skola ökat med cirka 25 procent på väldigt kort tid.
Under relaterad information längst ner på sidan kan hitta mer information om vad som gäller för nyanlända barn och elever.

Grundskola för nyanlända

I Sverige har vi något som kallas skolplikt. Det betyder att från det år barnen fyller sju år och fram till det nionde skolåret har de rätt till utbildning i grundskola. Det betyder också att barnen ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan.
Detta innebär att alla barn som kommer till Sverige ska erbjudas plats i skolan. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola.
För att nyanlända eller asylsökande barn och ungdomar ska kunna erbjudas plats i grundskolan måste en anmälan göras.

Enheten ska ha samtal med alla barn för att ta reda på deras språkkunskaper, intressen, tidigare skolerfarenhet med mera. Detta för att sedan kunna planera den fortsatta skolgången. Kartläggningen pågår i cirka två månader och under tiden sker även undervisning.

Fritidsaktiviteter

Det behövs mötesplatser för unga i kommunen, oavsett om man är svensk eller kommer från något annat land. Ungdomar ska kunna träffas och umgås. Detta kan de bland annat göra genom att delta i olika föreningars verksamhet.
Under relaterad information hittar du mer information om föreningslivet i Hylte.

Fritidsgård
Sedan i september 2017 har Hylte kommun en fritidsgård på Torggatan 3 i Hyltebruk. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 13-18 år och aktiviteterna ska anpassas utifrån de olika åldrarna.

Syftet med Hylte Fritidsgård är att ungdomarna ska få en mötesplats för samvaro, engagemang, delaktighet och personlig utveckling. Det kommer att ske ett aktivt arbete för att förhindra kränkningar, rasism, extremism och sexism och för att främja gemenskap över nationalitetsgränserna.

Vill du följa vad som händer och vilka aktiviteter som är på gång kan du titta på fritidsgårdens Facebook-sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Boost Hylte
Projektet Boost Hylte startade 2014 för att ge unga vuxna möjligheten att utvecklas, inspireras och se möjligheterna på hemmaplan. Deltagarnas sociala nätverk ska utvecklas och det upplevda psykiska välbefinnandet hos individerna ska öka.
Målgruppen är unga mellan 15 och 30 år som bor i Hylte kommun.

Kontakt