Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Information om covid-19 – Vad gäller efter den 29 september? 

Den 29 september lyfte regeringen många restriktioner gällande covid-19. Bland annat togs begränsningarna för hur många människor som får dela i en offentlig sammankomst bort, även kravet om sittande servering på restauranger togs bort och det allmänna rådet om att arbeta hemifrån.

Även regionen lättade upp restriktionerna för besök på vårdcentraler och sjukhus även om allmänheten uppmanas till fortsatt försiktighet vid besök på vårdcentraler och sjukhus. I Hylte kommun börjar tidigare stängda verksamheter att öppna upp sina verksamheter igen.

Lättnaderna av restriktionerna är ett steg i den avvecklingsplan som infördes på grund av covid-19. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning har vaccinationstäckningen i Sverige nått en sådan nivå att det inte längre är, ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv, motiverat att behålla restriktionerna. Dock kan besluten komma att ändras om smittspridningen åter tar fart. Även framöver ska exempelvis skolor och andra verksamheter utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar. De behöver dessutom ha en fortsatt beredskap att hantera fall och utbrott av covid-19 enligt tidigare tillvägagångssätt.

Hylte kommuns verksamheter öppnar upp

Hylte kommun förbereder nu för att öppna upp tidigare stängda verksamheter. Örnahallens Hälsocenter öppnade upp sin verksamhet sista veckan i augusti, den 29 september lyfts restriktionerna för antalet deltagare på biblioteken i Unnaryd, Torup och Hyltebruk och för Öppna förskolan. Digidelcenter öppnar återigen på måndag den 20 september, Bion i Hyltebruk har premiär den 1 oktober. Mötesplatserna för seniorer i Unnaryd, Hyltebruk, Rydöbruk och Torup är igång dock med ett fortsatt begränsat antal deltagare. Kontakta gärna respektive verksamhet för mer information om öppet tider och eventuella fortsatta restriktioner.

Vad gäller nu? - Ska jag fortsätta att hålla avstånd?

Folkhälsomyndigheten har meddelat lättnader i rekommendationer om att hålla avstånd för de som är fullvaccinerade. De som inte är vaccinerade ska fortsätta att hålla avstånd och vara särskilt försiktiga i sina kontakter med de över 70 år och övriga riskgrupper. Den som inte är vaccinerad bör fortsätta att vidta skyddsåtgärder för sin egen och andras hälsa, inte gå på stora evenemang och undvika trängsel. För de som är vaccinerade med två doser tas rekommendationen om att hålla avstånd bort. Förändringarna införs den 29 september.

Vad ska jag göra vid symptom?

Uppmaningen om att förhindra smittspridning står kvar. Var och en bör även fortsatt vara uppmärksam på symptom på covid-19 och stanna hemma om man fått symptom, detta gäller fortfarande samtliga i familjen. Vuxna och barn från sex (6) år rekommenderas att testa sig vid symptom. Du kan läsa mer om vad som fortsätter att gälla även efter den 29 september på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns råd och rekommendationer om hur du som privatperson ska agera för att inte sprida smitta, vad du ska göra vid sjukdom och hur du ska göra vid resor. Där finns även information till förskolor, skolor, föreningar och andra verksamheter. Du hittar länken längst ned på denna sida.

Om vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. I Hallands län startar vaccineringen av barn över 12 år vecka 41. Vaccinationen kommer att erbjudas på skolorna, vårdnadshavare kommer att få information via skolan. Personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar, på grund av sjukdom eller behandling, bör enligt Folkhälsomyndigheten erbjudas en extra dos vaccin mot covid-19, utöver de två som hittills givits. Folkhälsomyndigheten beslutade i veckan även att rekommendera en tredje dos vaccin som påfyllnad för personer boende i särskilt boende, personer med hemtjänst, personer med hemsjukvård och alla som är 80 år och äldre. Regionerna sköter planeringen av vaccinationsarbetet utifrån lokala förutsättningar. Mer information kommer.

Var försiktig vid besök på sjukhus och vårdcentraler

Region Halland meddelar att man lättar på restriktionerna men ombeder besökare att vara fortsatt försiktiga för att förebygga smittspridning. För att besöka en patient på en sjukhusavdelning gäller:

  • Besöket ska vara anmält i förväg.
  • Max två besökare per patient samtidigt.
  • Besökaren får inte vara förkyld eller ha andra symtom på covid-19

För att följa med en närstående till en mottagning på sjukhus eller till vårdcentral gäller:

  • En närstående får följa med till besöket.
  • Barn får ha båda vårdnadshavarna med sig, men helst inga syskon.
  • Medföljaren får inte vara förkyld eller ha andra symtom på covid-19

Mer information - länkar till myndigheter och sjukvård

Folkhälsomyndigheten

Gäller från och med 29 september 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skydda dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vacciantion i Halland

Vaccination mot covid-19 i Halland - så här går det tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boka vaccination mot covid-19 i Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccination mot covid-19 - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Halland

Aktuellt om covid-19(coronavirus)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läget i Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regionala och nationella rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 vårdguiden

Information om covid-19 och symptomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boka provtagning för covid-19 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När ska jag stanna hemma vid covid-19?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittspårning - så går det till när du eller någon nära fått covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn och covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teckenspråkstolkad och lättläst information om covid-19

Lättläst information om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens information på teckenspråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teckenspråk på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Read about covid-19 in other languages

Information about covid-19 in other languages - Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

About COVID-19 in other languages - Vårdguiden Halland 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Getting tested for covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

National telephone line about covid-19 in other languages - phone number: 08-123 680 00länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamheter (föreningar, företag, skolor, restaurangerlänk till annan webbplats med mera)

Information till verksamheter om covid-19 - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19 - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar på hylte.se

Sedan pandemins start har det på hylte.se funnits en frågor och svar sida gällande covid-19 för medborgare. Sidan håller nu på att uppdateras utifrån aktuella rekommendationer. Du når den nuvarande sidan via länken nedan. Observera att sidan håller på att uppdateras och ändras löpande utifrån nya råd från Folkhälsomyndigheten. I krissituationer förändras informationen ibland snabbt, håll dig uppdaterad via myndiheternas webbplatser och kanaler.

Frågor och svar om covid-19 på hylte.se under pandemin 2020-2021(under revidering)öppnas i nytt fönster

Kontakt