Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Omsorg om funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Du som är funktionshindrad kan få stöd och hjälp för att så långt som möjligt kunna leva som andra. Du kan ha rätt till stöd och service om du har en utvecklingsstörning eller autism, har fått en hjärnskada i vuxen ålder efter en olycka eller en sjukdom eller om du har andra funktionshinder, som är stora och ger många svårigheter i livet.

När dina behov av stöd och service inte kan tillgodoses på annat sätt, kan du hos någon av våra omsorgshandläggare ansöka om insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I Hylte kommun ligger all verksamhet under kommunens ansvar och kontroll och vi har i nuläget inte valfrihet enligt LOV. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LSS är en rättighetslag som skall ge dig med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor och att du får den hjälp du behöver i det dagliga livet. LSS kan utöver det stöd du kan få genom annan lagstiftning, ge dig rätt till insatser med särskilt stöd och särskild service som du har behov av.

LSS gäller för:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande, om det är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Kontakt