Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning som inte är tillfällig, som har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst innebär att du reser tillsammans med andra i bil. En färdtjänstresa kan till exempel gå till affären, olika aktiviteter eller till dina vänner. I vissa fall kan du bli hänvisad att resa med buss eller tåg.

Riksfärdtjänst är avsedd för resor inom Sverige till och från resmål utanför det egna färdtjänst- och länsfärdtjänstområdet.

I Halland är det Region Halland som prövar rätten till färdtjänst och riksfärdtjänst. Läs mer om vem som har rätt till färdtjänst, hur du ansöker och kostnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Närtrafik

Närtrafik är till för dig som behöver ta sig från landsbygden till närmaste samhälle. Du åker från din hemadress till närmaste samhälle och tvärtom. Närtrafik är så kallad anropsstyrd trafik vilket betyder att du ringer och bokar din resa och blir då hämtad med taxi.

För att få åka närtrafik ska du ha längre än två km till närmaste hållplats eller att det inte går någon annan kollektivtrafik inom plus/minus en timme från önskad avresetid. Gäller helgfria vardagar mellan kl. 8.00-17.00. Närtrafik ska beställas senast 1 timme före önskad avresetid eller senast kl. 22.00 på kvällen om du önskar resa tidigt morgonen därpå.

Läs mer om villkor och pris på Hallandstrafikens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tjänsten beställs från Hallandstrafikens kundcenter på telefon 0771-750 700.
Frågor kring färtjänst besvaras på telefon 010-476 19 22, telefontid vardagar 9.00 till 12.00:

Sjukresor

När du är sjuk och behöver resa till sjukvården har du i vissa fall rätt att få ersättning för en del av din reskostnad. Din hälsa avgör vilken typ av reseförmån som är aktuell för just dig. Grundregeln är att du ska använda det billigaste färdsättet, med hänsyn till vad din hälsa tillåter. Mer information om sjukresor och vad de kostar hittar du på Region Hallands webbplats för sjukresor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Parkeringstillstånd

Du som själv kör bil men har svårt att förflytta dig till fots kan få särskilt parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet medger uppställning av fordon på särskilt utmärkt p-plats för rörelsehindrade.

Ett parkeringstillstånd har begränsad giltighetstid, som längst på tre år.

Vem kan få parkeringstillstånd?
Du kan få parkeringstillstånd både som förare och passagerare, men inte för båda. Du får tillståndet om du har bestående funktionshinder som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Ditt rörelsehinder måste vara bestående minst sex månader. För passagerare finns kravet att du inte ska kunna lämnas ensam medan föraren parkerar fordonet. I samtliga fall krävs ett läkarintyg. Ditt tillstånd är personligt och får inte lånas ut.

När du använder ditt tillstånd ska det placeras synligt i framrutan med framsidan uppåt.

Exempel på när du inte får tillstånd
Det finns situationer då du inte kan få ett parkeringstillstånd. Det gäller exempelvis om du

  • har ett rörelsehinder under en kortare period
  • är blind (men inte har något rörelsehinder)
  • har svårt att ta dig i och ur ett fordon
  • har svårt att bära saker
  • har mag- och tarmproblem, exempelvis tarminfektion eller inkontinens, som gör att du akut kan behöva uppsöka en toalett.

Parkeringsavgift
I Hylte kommun är det avgiftsfritt att parkera med detta tillstånd på allmänna parkeringsplatser. Det gäller under förutsättning att du parkerar på någon av de parkeringsplatser som är avsedda för personer med rörelsehinder. Du får alltså inte parkera var du vill. I andra kommuner måste du betala på avgiftsbelagda parkeringar, om inte kommunfullmäktige i den kommunen beslutat om avgiftsbefrielse.

Om du tappar ditt tillstånd, det blir stulet eller slutar att gälla
Ditt tillstånd är en värdehandling. Om du tappar ditt tillstånd eller om det blir stulet ska du göra en polisanmälan. Skicka en kopia av polisanmälan till oss så spärrar vid tillståndet och utfärdar ett nytt. Om ditt tillstånd blir ogiltigt ska du lämna tillbaka det till kommunen. Om en person med parkeringstillstånd avlider ska tillståndet lämnas tillbaka till kommunen.

Ansökan parkeringstillstånd

Blankett för ansökan om parkeringstillstånd finns på kontaktcenter och i länken nedan. Fyll själv i uppgifterna på blankettens första sida. Be läkaren fylla i sida två på blanketten. Bifoga ett foto på dig själv tillsammans med din namnteckning.

Skicka din ansökan till kommunens samhällsbyggnadskontor med post:

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret / Plan- och byggenheten
314 80 HYLTEBRUK.

Kontakt