Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Socialtjänst, barn och unga

Du som bor i Hylte kommun kan vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp eller om du vill anmäla att ett barn far illa.

Rådgivning, information och konsultation

Du kan vända dig till socialtjänsten barn och unga om du behöver stöd och vägledning i olika sociala frågor som berör barn och ungdom. Du kan få stöd och hjälp även om du är anonym.

Oro för att ett barn far illa

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom och vill anmäla det till socialtjänsten kan du kontakta mottagningen. Du kan ta kontakt via telefon, brev, e-post eller använda blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du behöver inte ha tydliga bevis eller andra bekräftade uppgifter. Socialtjänsten bedömer hur viktiga dina uppgifter är. Även små uppgifter kan ge socialtjänsten en viktig pusselbit tillsammans med redan kända uppgifter. Även när du vill anmäla att ett barn far illa kan du vara anonym. Fundera i så fall på hur viktigt det är att vara anonym. Är du anonym så kan inte socialtjänsten återkomma till dig för mer upplysningar eller funderingar.

Socialtjänsten bygger på frivillighet och samarbete

Socialtjänstens stöd till barn, ungdomar och familjer bygger på frivillighet och utformas tillsammans med de berörda. Det är endast i de mest allvarliga fallen, då barnet eller ungdomens hälsa eller utveckling allvarligt riskeras, som socialtjänsten tvingas ingripa mot ungdomens eller föräldrarnas vilja.

Sekretess

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till någon utomstående. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt sekretesslagen. Du kan själv lämna samtycke till att sekretessen helt eller delvis efterges och du har rätt att ta del av det som skrivs om dig i utredningen.

Kontakt