Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Familj, barn och ungdom

Socialtjänsten för barn och unga

Socialtjänsten för barn och unga arbetar med mottagande och utredning av orosanmälningar för barn, familjerätt, familjehem, kontaktfamilj, kontaktpersoner, öppenvårdsinsatser samt fältverksamhet. Målsättningen för verksamheten är att individen får, genom gott bemötande, en delaktig och rättsäker handläggning som leder till insatser som skapar en skälig levnadsnivå samt en bättre upplevd livskvalité.                  

Kontakt