Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ekonomiskt stöd

Under kortare eller längre perioder kan det av olika skäl vara svårt att få ekonomin att gå ihop. Då kan du vända dig till kommunens socialtjänst för att få råd och stöd. Det kan exempelvis handla om att ge ekonomiskt bistånd till personer med otillräckliga inkomster eller bistå med ekonomiska uträkningar för att få budgeten i balans.

Här kan du läsa mer om vilken ekonomisk hjälp det går att få och hur du går till väga för att ansöka.

Kontakt