Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Om du vill lämna anbud till kommunen

Att delta med anbud till offentlig sektor kan vara en möjlighet för dig som företagare att utöka din kundkrets.

Tre viktiga tips för dig som intressent:

  1. Hamna inte i tidsbrist när du/ni ska lämna anbud. Tidsbrist är en utmaning för varje anbud. Bevaka kostnadsfritt de upphandlingar ditt företag är intresserad av och notera vilka de viktiga datumen är. När ska anbudet vara inne? När börjar och slutar frågor- och svarperioden?
  2. Organisera anbudsarbetet internt och ha en tydlig anbudsprocess. Vem ansvarar för vad? Ha en utsedd person eller avdelning som samordnar anbudet. Ha vidare en ”dokumentbank” med till exempel uppdaterade CV:n, referenser och registreringsbevis så att de enkelt och snabbt finns till hands.
  3. En offentlig upphandling genomförs skriftligt och digitalt. Kommunen anger krav och önskemål i ett upphandlingsdokument och anbudsgivaren svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.

Om du vill lämna anbud till kommunen, tänk på följande:

  • Läs igenom upphandlingsdokumentet mycket noga. Eftersom anbudet inte kan kompletteras i efterhand är det viktigt att alla frågor som ställs i upphandlingsdokumentet besvaras klart och tydligt.
  • De intyg och handlingar som begärs måste bifogas.
  • Se till att samtliga ska-krav kan uppfyllas. Anbud som inte uppfyller skall-kraven diskvalificeras.

Oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget

Vid oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget, tag snarast kontakt med kommunens handläggare. Om vi får synpunkter i tid kan vi göra förtydligande eller rättelser som når alla som har begärt handlingar.

Kontakt