Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kontroll av leverantörer

Hylte kommun samarbetar med Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet och därmed underlätta för seriösa företag, genom att minska risken för osund konkurrens. Samarbetet ska förenkla och möjliggöra för Hylte kommun att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter.

I samband med annonserade upphandlingar kontrolleras kreditvärdigheten hos Inyett.
Via kommunens digitala upphandlingsstöd Tendsign kontrolleras det automatiskt att leverantörer fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter.

Kontakt