Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Regler för tillfälligt kommersiellt boende (Glamping)

Det är tillåtet att sätta upp ett till tre tält eller en till tre ställplatser eller p-platser för husbil utan bygglov under en säsong, det vill säga maj till och med september. Bygglov krävs för fyra eller fler tält alternativt ställplatser för husbil.

Förutsättningarna för detta är:

  • Tält får inte sättas upp i natur som är skyddad, till exempel naturreservat
  • Toalett för besökare ordnas i huset. Anmälan krävs för att anlägga en avloppsanordning och tillstånd krävs för eventuell latrinkompostering·
  • Parkering behöver finnas inom den fastighet som hyr ut tälten, eller där tälten uppförs
  • Vid placering inom strandskyddsområde krävs dispens från strandskyddet
  • Dricksvatten som tillhandahålls i offentlig verksamhet omfattas av dricksvattenföreskrifterna
  • Avfall ska tas om hand enligt renhållningsordningen för Hylte kommun
  • Tälten sätts upp med tillräckligt avstånd (fyra meter) så att brandrisken minimeras
  • Handtvätt och dusch kan ordnas utomhus utan tillstånd, alternativt får besökare använda badrum i huset

Kontakt