Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Tillsynsprojekt av sågverk, hyvlerier och snickerier 2020

Under 2020 genomförde bygg- och miljöenheten på samhällsbyggnadskontoret tillsyn över sågverk, hyvlerier och snickerier. Bygg- och miljöenheten har ansvaret över tillsyn av miljöfarliga verksamheter inom kommunen och arbetet handlar om att trygga och förbättra miljön vi alla lever i. Syftet med tillsynsprojektet är att bidra till utveckling av kompetensen hos företag och verksamhetsutövare vad gäller verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön. Även samtidigt upplysa om vilken lagstiftning som verksamheten berörs av. I miljöbalken ställs det bland annat krav på att byta ut farliga kemikalier, minska avfallsmängden, återvinna samt att välja en lämplig plats för verksamheten. Detta för att undvika onödiga risker och utsläpp.

Som en del av projektet kommer sågverk, hyvlerier och snickerier att få ett besök av en miljöinspektör under våren. Ni som berörs av projektet kommer att få ett informationsbrev skickat till er ihop med en blankett som ni i förväg kan fylla i och skicka tillbaka till oss på samhällsbyggnadskontoret. Att skicka tillbaka blanketten kan bidra till att tillsynsbesöket utförs mer effektivt och kan då även korta ner besökstiden. Inför tillsynsbesöket kan ni med fördel förbereda er genom att ta fram ev. skriftliga rutiner, egenkontrollprogram, kemikalielista, avfallsförteckning, analysprotokoll och liknande.

Tillsynen kommer att debiteras enligt Kommunfullmäktiges taxa, ”Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster”.

Uppföljning och resultat

Efter genomförd tillsyn kommer de företag som har fått besök att få en tillsynsrapport skickad till sig, som är en sammanställning av det som har gåtts igenom under besöket och vad som har uppmärksammats. Resultatet av projektet totalt sett kommer att sammanställas i en slutrapport som ni kan få ta del av i slutet av året.

Kontakt