Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sanering av PCB

Vad är PCB?

PCB är en grupp organiska ämnen som i höga halter kan påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos djur och människor. Det är födointaget som är främsta orsaken till att PCB kommer in i människokroppen men PCB kan också tas upp via lungorna.

PCB är även problematiskt ur den synvinkeln att ämnena inte bryts ner och oskadliggörs så fort i naturen. De finns kvar länge och kan därför tas upp av organismerna under lång tid. Ämnena sprids från byggnader via regnvatten och från byggtippar där PCB finns kvar för att det inte har omhändertagits på rätt sätt.

Var finns PCB?

Under vissa tidsperioder förekom PCB i byggnader i form av fogmassor, halkfria golv samt isolerrutor och kondensatorer. Kondensatorerna kan finnas i lysarmatur och i enfas-motorer som tvättmaskiner, oljebrännare eller fläktar. Byggnader som uppförts eller renoverats under dessa tidsperioder måste därför inventeras med avseende på PCB.

PCB användes främst under dessa tidsperioder:

  • Fogmassor (från 1956 till 1973)
  • Golvmassor (från 1956 till 1973)
  • Isolerrutor (från 1956 till 1980)
  • Kondensatorer (installerade 1980 och tidigare)

Vad säger lagen?

PCB-förordningen trädde i kraft 2007. Den innehåller lagkrav på inventering och sanering av PCB. I byggnader uppförda eller renoverade mellan 1956-1973 ska fastighetsägaren inventera förekomst av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer i armaturer. Alla ägare till fastigheter som beskrivs ovan är skyldiga att inventera om det finns PCB i deras fastigheter.

Alla byggnader som innehåller mer PCB i fog- eller golvmassor än 500 mg/kg ska vara sanerade till 30 juni 2016 och i vissa fall till 30 juni 2014.

Anmäl till miljöenheten...

...innan du börjar sanera. Byggnadsdel som innehåller mindre PCB än 500 mg/kg ska saneras innan byggnadens byggs om eller rivs. Isolerrutor som innehåller PCB i förseglingsmassa och PCB-kondensatorer i armaturer för urladdningslampor klassas som miljöfarligt avfall och får därför inte spridas till naturen. Enklast är att märka upp isolerfönster, kondensatorer och PCB-haltiga fogar som påträffats under inventeringen.

Alla blanketter hittar du i kommunens självserviceportal.länk till annan webbplats

Kontakt