Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Miljöskydd för företagare

Samhällsbyggnadskontorets bygg- och miljöenhet har ansvaret för tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom Hylte kommun. Exempel på miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens definition är till exempel avloppsreningsverk, verkstadsindustri, utsläpp till luft, mark och vatten samt buller.

Arbetet handlar om att trygga och förbättra miljön vi alla lever i. Detta innebär att vi besöker industrier såsom exempelvis bensinstationer, verkstäder, förbränningsanläggningar, jordbruk. Vår uppgift vid besöken är att kontrollera och ge råd till förbättringar. Det finns allmän miljölagstiftning som alla måste följa. Större verksamheter får specifika beslut där ytterligare krav preciseras.

Nya eller ändrade verksamheter av en viss storlek ska prövas enligt miljöbalken. Vi går igenom handlingar som beskriver lokalisering, produktion, utsläpp och avfall. Därefter gör vi en bedömning om vad som är godtagbart i varje enskilt fall.

Kontakt