Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Feriepraktik för ungdomar 2021

Nu kan du som är mellan 16 och 20 år (född 2001–2004), är folkbokförd i Hylte kommun söka feriepraktik i kommunens verksamheter 2021. Du kan söka från den 1 mars fram till den 31 mars.
Observera att årets feriepraktik genomförs förutsatt att det rådande smittläget tillåter det. Praktikverksamheten kommer att vara anpassad för att inte riskera ökad smittspridningen.

Feriepraktik innebär att unga kan få prova på olika uppgifter inom kommunens verksamheter, exempelvis förskola och fritidsverksamhet, vaktmästeri, äldreomsorg eller turism. Feriepraktik i kommunal regi är en chans för unga att på lika villkor få erfarenhet av arbetslivet, det ska inte förväxlas med vanliga sommarjobb som söks med hjälp av meriter eller kontakter

Alla som söker kommer dock inte att få en plats eftersom antalet sökande är många. Hylte kommun har inte heller möjlighet att lova plats inom ett visst område.
Praktikplatserna lottas ut mellan alla behöriga sökande, därefter försöker Hylte kommun matcha CV, personligt brev och önskemål med de platser som finns tillgängliga för att alla ska få en så passande praktikplats som det bara är möjligt utifrån de platser som finns att tillgå.

Ansökan om feriepraktik öppnar 1 mars 2021
Ansökan öppnar 1 mars, sista dagen för ansökan är den 31 mars.

Feriepraktiken 2021 är indelad i tre treveckorsperioder:

  • Period 1 är från vecka 24 till och med 26, 14 juni till 4 juli
  • Period 2 är från vecka 27 till och med 29, 5 juli till 25 juli
  • Period 3 är från vecka 30 till och med 32, 26 juli till 15 augusti

Observera att Camp Vallsnäs genomförs veckorna 25 till och med 27, 21 juni till 11 juli.

Den som får en praktikplats kommer att tilldelas en av dessa perioder och ska då arbeta under hela den perioden, det finns inte någon möjlighet att dela på perioder eller att överlappa mellan två perioder. Sjuklön betalas inte ut vid eventuell sjukdom och du arbetar inte helgdagar.

Praktiktider

Den som får en praktikplats kommer att praktisera totalt 90 timmar under din treveckorsperiod. Eftersom perioderna har olika antal dagar ser praktiktiden olika ut för perioderna.
Lönen var under 2020 80 kronor i timmen för personer under 18 år och 93 kronor i timmen för personer över 18 år. Lönen för 2021 meddelas senare.

Ansökan är nu stängd

Ansökan till feriepraktik i kommunens verksamheter för 2021 är nu stängd.

Besked om feriepraktik

Om allt går enligt plan kommer alla ungdomar som sökt få besked om de fått feriepraktikplats eller inte under vecka 15 (senast fredag eftermiddag 16 april), beskedet skickas till registrerad e-postadress som man har angivit i e-tjäsnten. De som fått feriepraktikplats kommer under vecka 16 få ett brev i brevlådan med mer information.

Vid frågor kan du kontakta Arbetsmarknadscoach Ola Holmquist.
E-post: ola.holmquist@hylte.se

Kontakt