Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Projekt

Här kan du läsa om pågående och avslutade projekt i Hylte kommun.

Integration Halland

Integration Halland är ett samarbetsprojekt mellan alla halländska kommuner, Arbetsförmedlingen och Högskolan i Halmstad. Hylte kommun är projektägare. Projektet ska öka samarbetet på integrationsområdet mellan de halländska kommunerna och erbjuda aktiviteter för nyanlända med permanent uppehållstillstånd.

Destination Halland 2020

Destination Halland 2020 är ett 3-årigt projekt som syftar till att stärka besöksnäringens utveckling i Halland. Satsningen finansieras av Region Halland och de halländska kommunerna med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Destination Halland 2020 har fokus på tre områden; kunskap, affärsutveckling och kommunikation.

Framtagande av en strategi för utveckling och tillväxt, med stöd från Tillväxtverket

Hylte kommun beviljades under 2018 medel från Tillväxtverket för arbetet med tillväxt och utveckling av kommunen, ett arbete som går i takt med kommunens beslutade vision. Medlen betalas ut under tre år och kommer användas till insatser som stärker den ekonomiska och sociala utvecklingen av Hylte kommun.

För mer information gällande strategi för utveckling och tillväxt kontakta Hylte kommuns kommunchef:

Emma Gröndahl
Telefon: 0345-180 14 / 0731-472554
E-post: Emma.Grondahl@hylte.se

Logga tillväxtverket

Kontakt