Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Gratis träning för dig som fyllt 70 år eller har en sjukersättning eller aktivitetsersättning tillsvidare på minst 50%  

 

Från och med 1 januari 2018 lanserar Hylte kommun och Örnahallens Hälsocenter gratis träning för alla kommuninvånare fyllda 70 år eller som har en sjukersättning eller aktivitetsersättning tillsvidare på minst 50% (glöm inte ta med ett giltigt intyg från Försäkringskassan) som är folkbokförda och boende i Hylte kommun. Uppfylls kriterierna får du lösa ut ett helsubventionerat årskort på Örnahallens Hälsocenter.

I kortet ingår tillgång till simhall, gym och gruppträning och är giltigt i 12 månader från det att kortet löses ut. Första gången du köper ditt kort tillkommer en engångskostnad på 75 kronor för ditt chipkort, detta chipkort kan sedan återanvändas och fyllas på årligen. Har du redan ett chipkort sedan innan kan detta användas även för det helsubventionerade kortet.

Skulle du inte ha fyllt 70 år, inte ha ett giltigt intyg på din sjukersättning eller aktivitetsersättning eller inte vara folkbokförd och boende i Hylte kommun spärras kortet. Giltigt intyg för sjukersättning eller aktivitetsersättning innefattar intyg från Försäkringskassan.

OBS!
Glöm inte ta med legitimation och intyg från Försäkringskassan.

Kontakt