Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Idrottsskola

Idrottsskolan är ett samarbete mellan olika idrottsföreningar och Hylte kommun som uppmuntrar till rörelseglädje. Idrottsskolan riktar sig till alla barn som börjar årskurs 2 till hösten och bor i kommunen. Barnen får under ett läsår prova på olika idrottsgrenar som idrottsföreningar runt om i kommunen bedriver. Idrottskolans mål är att:

  • Ge alla barn möjlighet att prova på många idrotter, till en mindre summa pengar (150kr/barn).
  • Ta emot alla barn oavsett förutsättningar till utrustning.
  • Ge alla barn den allsidiga träning som behövs som grund om man vill bli riktigt duktig i någon idrott.
  • Ge alla barn en idrott som innebär utmaningar, stimulans, utveckling, självkänsla och glädje.
  • Ge alla barn chansen att leka och ha roligt, samtidigt som de tränar viktiga bitar som motorik, teknik, samarbete, hänsyn, relationen och så vidare.
  • Via leken utveckla barnet fysiskt, socialt, emotionellt och intellektuellt. 
  • Ge alla barn en starkare självkänsla och ett starkt självförtroende.
  • Vill ge barnen en möjlighet att idrotta i en blandad grupp med flickor och pojkar.
  • Ge föreningarna en möjlighet att visa upp sin verksamhet.

Så fungerar Idrottskolan

Idrottsskolan träffas vanligtvis en vardagskväll, men det kan förekomma enstaka tillfällen under en lördagsförmiddag. Gruppindelningen görs av kommunen. Hänsyn tas till var i kommunen de deltagande barnen bor, med tanke på samåkning. Tillfällena läggs i olika idrottsanläggningar runt om i kommunen. Målsman ansvarar för att barnet kommer till rätt idrottsanläggning.

Kontakt