Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Folkhälsa i Hylte kommun

Vi vill att befolkningen i Hylte kommun ska trivas och må bra samt ha en god hälsa och livskvalité. Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt där friskfaktorer och helhetssyn på hälsa står i centrum.

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa handlar om hur befolkningen mår och hur hälsan utvecklas över tid. Samhället kan på olika sätt skapa förutsättningar för en god hälsa. Exempel på sådana förutsättningar är tillgång på bra skolor, säkra trafikmiljöer och fina naturområden. Samhället kan också göra det enklare att göra hälsosamma val.

Hylte kommuns arbete med folkhälsa

Vårt arbete med att förbättra folkhälsan i Hylte kommun bygger på det övergripande nationella målet för folkhälsan, som är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För att underlätta arbetet med att uppnå målet har en samlad målstruktur med åtta målområden utvecklats av Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vårt arbete grundar sig även i den Halländska folkhälsopolicyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är framtagen av Region Halland utifrån de nationella målen kring folkhälsa. Policyn betonar vikten av att integrera folkhälsan inom olika delar av samhället där kommun, region och andra samhällsorgan utgör viktiga aktörer. En stor del av folkhälsoarbetet i kommunen bedrivs i samverkan med Region Hallands lokala nämnd i Hylte. Kommunens folkhälsoråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett rådgivande organ vars uppgift är att stärka det tvärsektoriella arbetet gällande frågor som rör social hållbarhet och folkhälsa i Hylte. För att folkhälsoarbetet ytterligare skall knyta an till lokal nivå utgår rådet även från Hylte Vision 2040 Öppnas i nytt fönster..

Kontakt