Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Välkommen till DigidelCenter!

DigidelCenter är Hylte kommuns nya lärcenter för digital kompetens. På DigidelCenter kan du få hjälp att hantera din digitala vardag. Det är öppet för drop in under vissa tider, där du kan få Digital första hjälpen och svar på dina frågor kring digital teknik. Ta med dig din telefon, surfplatta eller dator. Du kan även boka tid för enskild handledning.

På DigidelCenter finns det modern och inspirerande teknik att prova på. Och det kommer att erbjudas kurser, föreläsningar och workshops i bland annat digitalisering, källkritik, IT-säkerhet och informationssökning.

Du hittar DigidelCenter på Fabriksgatan 1 i Hyltebruk.

Öppettider för Digital första hjälpen 13 maj-19 juni

Måndag 10-12
Onsdag 17-19
Torsdag 16-18, jämna veckor på Unnaryds bibliotek och udda veckor på Torups bibliotek
Fredag 14-16

Vårens program 2019

Måndagar 10.00-12.00 Drop in! Digital första hjälpen
Här kan du få digital första hjälpen och svar på dina frågor om IT. Ta gärna med dig din telefon, surfplatta eller dator, eller använd utrustning på plats. Aktiviteten är till för alla! Du kan också boka tid för enskild handledning.

Måndagar 13:00-16:00 Samhällsorientering
Aktiviteten är endast för SO-studerande.
Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Den ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.

Onsdagar 15:00-17:00 Prova på teknik
Kom in och prova på teknik med robotar, programmering med mera. 

Onsdagar 17:00-19:00 Drop in! Digital första hjälpen
Här kan du få digital första hjälpen och svar på dina frågor om IT. Ta gärna med dig din telefon, surfplatta eller dator, eller använd utrustning på plats. Aktiviteten är till för alla! Du kan också boka tid för enskild handledning

Torsdagar 16:00-18:00 (Stängt 6/6 & 20/6) Digital första hjälpen på biblioteken i Torup och Unnaryd
Jämna veckor på Unnaryds bibliotek och udda veckor på Torups bibliotek. Ta gärna med dig din telefon, surfplatta eller dator, eller använd utrustning på plats. Aktiviteten är till för alla!

Fredagar 14:00-16:00 Drop in! Digital första hjälpen
Här kan du få digital första hjälpen och svar på dina frågor om IT. Ta gärna med dig din telefon, surfplatta eller dator, eller använd utrustning på plats. Aktiviteten är till för alla! Du kan också boka tid för enskild handledning.

Program - Datumspecifika aktiviteter

Föreläsning: Digitalisering – vad, hur, varför ska vi digitalisera Hylte kommun?
Föreläsningen tar upp hur vi jobbar med digitalisering i Hylte kommun.
Tisdagen 28 maj, kl: 17:00 -18:00

Workshop: Digital kompetens och delaktighet – hur kan du utveckla din digitala kompetens
Var med och bidra till att utveckla Hylte kommuns DigidelCenter och hjälp oss forma höstens program. Vad behöver du hjälp med för att bli mer digitalt delaktig?
Tisdagen 4 juni, kl: 16:30-18:00

Workshop: Vad betyder ett ”smart Hylte” för dig?
En kreativ workshop där kommuninvånare får dela idéer och önskemål kring hur vi ska utveckla kommunen på ett smartare sätt med teknikens möjligheter.
Tisdagen 11 juni, kl: 16:00-17:30

 

Kontakt