Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kallelser och handlingar

Kallelsen eller kungörelsen är det underlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Kallelserna som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga, utan det saknas dokument innehållande personuppgifter och sekretessuppgifter.

Läs mer om Offentlighet- och sekretesslagen Länk till annan webbplats. och Dataskyddsförordningen.

Ta del av kallelser och handlingar

För att se en aktuell kallelse går du till Kallelser och handlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där publiceras allt nytt material som tillhör nämnder och styrelser. Där kan du antingen välja att se var nämnd för sig eller få en överblick i kalenderordning. Här hittar du också datum för kommande möten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kallelser och handlingar för kommunens nämnder och styrelser publiceras fem dagar före sammanträdet.

Kungörelse till kommunfullmäktige

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktiges ordförande utfärda en kungörelse om varje sammanträde. Kungörelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla.

Kungörelsen till kommunfullmäktige anslås på kommunens anslagstavla senast en vecka före sammanträdesdagen och som annons i Hallandsposten. Kungörelsen publiceras även som en nyhet på kommunens webbplats.

Kontakt