Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sevesolagstiftningen

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivetlänk till annan webbplats. I svensk lagstiftning ställer det särskilda krav på de verksamheter som hanterar farliga ämnen och på kommunen som ska informera allmänheten om de farliga verksamheterna, upprätta insatsplaner och öva.

Verksamheter som hanterar farliga ämnen är indelade i två nivåer, lägre och högre kravnivån.

Högre kravnivå

Kortfattat innebär detta särskilda krav på en hög säkerhetsnivå då en händelse på anläggningen kan medföra en allvarlig kemikalieolycka.

Kravet på kommunen är att ha aktuella insatsplaner för anläggningen, att öva planerna minst var tredje år och informera allmänheten om vilka anläggningarna är, var de finns och riskerna med hanteringen.

I Hylte kommun finns ingen anläggning som klassificeras enligt den högre nivån i Sevesolagstiftningen.

Lägre kravnivå

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder som klassas som den lägre kravnivån har också särskilda krav, bland annat en skyldighet att ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats.

I Hylte kommun finns en anläggning som klassificeras in enligt den lägre kravnivån i lagstiftningen:

Sandahls Entreprenad AB Bergtäkt Vägaholm
Du hittar Sandahls webbplats här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt