Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Brandskydd i lägenhet

Du och dina grannar kan hjälpas åt att skydda er mot brand genom följande tips:

 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus
  Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut. Du är säkrare i din lägenhet än i trapphuset. Lägenheten fungerar som en brandcell och kan hålla ute röken en viss tid.
 • Stäng in branden
  Brinner det i din lägenhet - ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.
 • Ställ inget brännbart i trapphuset
  Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger.
 • Håll vind, källare och garage låsta
  Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.
 • Blockera inte trapphuset
  Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram. Cyklar och annat obrännbart får bara förvaras där om det inte hindrar framkomligheten.
 • Räddningsvägar
  Räddningsvägen är en körväg, som utryckningsfordonen använder för att komma tillräckligt nära byggnaden vid olyckssituationer. Det är förbjudet att parkera, lämna snöhögar, sätta upp belysningsstolpar, planteringar eller annat som hindrar trafiken på räddningsvägen.

Informationsblad om brandskydd på olika språk

Ett informationsblad på 15 olika språk finns för nedladdning och kan med fördel skrivas ut och sättas upp i hemmet. Bladet innehåller goda råd om hur man ska agera när det brinner i den egna lägenheten eller på annan plats i huset.

Kontakt