Hoppa till innehåll Hoppa till meny

POSOM

Förkortningen POSOM står för "psykiskt och socialt omhändertagande" vid allvarliga händelser, som exempelvis stora olyckor och katastrofer. Det innebär att vid en kris kan kommunen erbjuda ett psykologiskt och socialt stöd till drabbade och deras närstående som inte är fysiskt skadade. POSOM kan kallas in vid allvarliga händelser inom Hylte kommun, men även om kommuninvånare finns med i allvarligare händelser på annan ort eller i ett annat land.

POSOM-gruppen består av en ledningsgrupp och stödpersoner från följande samhällsorganisationer:

  • Socialtjänst
  • Skola
  • Svenska kyrkan
  • Polisen
  • Räddningstjänsten

Beslut om att POSOM-gruppen ska sättas in kan ske av räddningsledningen på
skadeplats (exempelvis av räddningsledare, Polis eller ambulans), en annan kommuns POSOM-grupp, eller SOS Alarm.

I Hylte kommun har är det barn- och ungdomsnämnden som har det yttersta ansvaret.

Kontakt