Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokoll publiceras efter justering, senast 2 veckor efter sammanträdet. Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde.

Protokoll

Datum

Protokoll

2021-01-07

ProtokollPDF

2021-02-11

ProtokollPDF

2021-03-11

ProtokollPDF

2021-04-15

ProtokollPDF

2021-05-12

ProtokollPDF

2021-06-10

ProtokollPDF

2021-07-15

ProtokollPDF

2021-08-12


2021-09-16


2021-10-07


2021-11-11


2021-12-02
 

Kontakt