Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott

Protokoll publiceras efter justering, senast två veckor efter sammanträdet. Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde.

Informationen som politikerna har tagit del av innan de har tagit beslut i ett ärende finns under rubriken kallelser och handlingar på respektive mötesdatum. Du når dem också via följande länk: Kallelser och handlingar .

Kontakt