Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2022 beslutades att ändra arbetsordningen för kommunens nämnder och styrelser. En av dessa ändringar är att nämnderna inte längre har några arbetsutskott. Med undantag för kommunstyrelsen som fortsatt har ett arbetsutskott, personalutskott samt tillväxtutskott.

Det beslutades även att det inom kultur- och folkhälsonämnden ska finnas ett utskott som hanterar myndighetsärenden inom socialtjänst. Samtliga ärenden som behandlas på individutskottet omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och publiceras därför inte på hemsidan.

 

Protokoll från tidigare år finns under fliken "Äldre protokoll".

Kontakt