Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Personalutskottet

Personalutskottet bereder frågor som ska behandlas i kommunstyrelsen gällande ärenden som berör kommunens roll som arbetsgivare.

Protokoll publiceras efter justering, senast två veckor efter sammanträdet. Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde. Ärendena i protokollet är de som tagits upp på mötet.

Datum

Protokoll

2021-01-25

ProtokollPDF

2021-03-29

ProtokollPDF

2021-05-17

ProtokollPDF

2021-08-30

ProtokollPDF

2021-09-27

ProtokollPDF

2021-10-12

ProtokollPDF

2021-10-18

ProtokollPDF

2021-11-15

ProtokollPDF

2021-12-06

Protokoll

Kontakt