Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder frågor som ska behandlas i kommunstyrelsen.

Protokoll publiceras efter justering, senast två veckor efter sammanträdet. Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde. Ärendena i protokollet är de som tagits upp under mötet.


Datum

Protokoll

2021-02-02

ProtokollPDF

2021-03-09

ProtokollPDF

2021-03-30

ProtokollPDF

2021-04-27

ProtokollPDF

2021-05-25

ProtokollPDF

2021-08-17

ProtokollPDF

2021-09-14

ProtokollPDF

2021-09-28

ProtokollPDF

2021-10-12

ProtokollPDF

2021-11-02

Protokoll

2021-11-30

Protokoll


Kontakt