Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunstyrelsen

Protokoll publiceras efter justering, senast två veckor efter sammanträdet. Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde. Ärendena i protokollet är de som tagits upp.

Datum

Protokoll

2020-01-21

ProtokollPDF

2020-02-18 endast § 30

ProtokollPDF

2020-02-18

ProtokollPDF

2020-03-10

ProtokollPDF

2020-03-17

ProtokollPDF

2020-03-25 endast § 65

ProtokollPDF

2020-03-25

ProtokollPDF

2020-04-14

ProtokollPDF

2020-04-24

ProtokollPDF

2020-05-12

Inställt

2020-06-03

ProtokollPDF

2020-08-18

ProtokollPDF

2020-09-22

Inställt

2020-10-06

ProtokollPDF

2020-10-29 endast § 202

ProtokollPDF

2020-10-29

ProtokollPDF

2020-11-24

Protokoll

2020-12-15

ProtokollKontakt